Les comunicacions, presentades en català, castellà, francès o anglès, se centraran en:

  • Pedagogies de la democràcia i de la resistència: a) Igualtat i educació; b) La importància del gènere; c) El pensament crític en la formació dels estudiants.
  • Ser docent i pedagog en una societat democràtica en crisi.
  • Recerca d’identitat, cohesió social i llengües. Pluralisme i plurilingüisme en l’educació.
  • Una educació democràtica: contribucions i respostes als nous reptes.

Instruccions per presentar comunicacions i experiències

S’enviaran per correu electrònic (en format Word compatible per a les diverses versions o en pdf) a l’adreça electrònica següent: she@iec.cat

Caldrà fer-hi constar: títol, autor/s, institució de procedència, correu electrònic i un resum, amb una extensió mínima de 200 paraules i màxima de 400, en català, castellà, francès (Times New Roman de 10 punts, interlineat senzill).

Si finalment ha estat acceptada, l’autor/els autors es compromet/en a estar present/s en el lloc i l’hora establerts per a la seva presentació oral.

La persona que presenta la comunicació o l’experiència haurà d’estar inscrita en el Col·loqui i, en el cas que sigui un text signat per diferents persones, almenys una d’elles hi haurà d’estar inscrita.

Totes les notificacions es realitzaran per correu electrònic, per la qual cosa és requisit indispensable indicar l’adreça de correu electrònic en la qual es vol rebre la comunicació amb el Consell Científic.

L’acceptació o el rebuig de les comunicacions o les experiències es notificaran per correu electrònic a l’adreça indicada. Posteriorment s’informarà de l’espai i hora de l’exposició. Les normes de presentació i els detalls de planificació seran inclosos en aquest enviament i en enviaments següents.

L’enviament de la comunicació i l’experiència pressuposa l’acceptació íntegra d’aquests criteris. El resultat de l’avaluació de les comunicacions per part del Consell Científic serà inapel·lable. L’organització podrà rebutjar totes aquelles que no s’adaptin a les consideracions exposades.

RESUMS DE LES COMUNICACIONS I EXPERIÈNCIES / RÉSUMÉS DES COMUNICATIONS ET DES EXPÉRIENCES