Preus inscripció

  • General: 45 euros
  • Estudiants. 20 euros.

Per formalitzar la inscripció cal enviar un correu electrònic a matricula@cdl.cat, adjuntant justificant de pagament de la matrícula de la universitat on curseu el grau; places limitades per rigorós ordre d’inscripció

La inscripció es fa a la plataforma que ha habilitat el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya