Públic al qual va destinat

Mestres, professors, investigadors, estudiants, escoles públiques i concertades, xarxes per al canvi i la innovació.