Presentació

El Col·loqui Héloïse se celebrarà a Barcelona del 7 al 9 de febrer de 2019 a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol “Pedagogies de la democràcia i de la resistència a Europa al segle XX i avui dia”.

La construcció de les societats democràtiques a Europa és un procés que ara podria semblar que pertany al passat. Però sembla que té dificultats tenint en compte la progressió de les formes d’autoritarisme i el risc encara present de règims de tendència dictatorial. El manteniment i el progrés de la democràcia, tant avui com ahir, requereixen una atenció sostinguda a través de pedagogies que afavoreixin les pràctiques igualitàries, una voluntat de promoure el coneixement dels drets humans i una sensibilització permanent envers les virtuts democràtiques. Aquesta pedagogia de la democràcia és inseparable d’una educació directament orientada a la preparació i l’exercici d’una ciutadania activa. Apel·la a una societat basada en la pau, en la justícia i en la cohesió social.

Aquest col·loqui de Barcelona convida a replantejar aquests reptes a partir de les realitats concretes dels diferents països i regions i en els diversos entorns socials. A partir de l’anàlisi de situacions concretes, es proposa ajudar a dissenyar noves pistes per a la construcció, a través de l’educació i més en concret les pedagogies que es portin a terme, de l’Europa on ens agradaria viure.

La referència als itineraris personals i pedagògics de cinc grans pedagogs catalans com són Francesc Ferrer Guàrdia, Rosa Sensat Vilà, Alexandre Galí Coll, Ramon Fuster Rabés i Marta Mata Garriga ens ajudarà a entendre millor, a analitzar i a posar en valor tant la història com l’actualitat d’aquests pedagogs en el context contemporani. Aquest enfocament, per descomptat, s’associarà al coneixement de pedagogs contemporanis d’altres països i regions d’Europa.

Els cinc itineraris de pedagogs catalans
Les cinq itinéraires proposés en Catalogne

Públic al qual va destinat

Mestres, professors, investigadors, estudiants, escoles públiques i concertades, xarxes per al canvi i la innovació.

Programa

Dijous 7 de febrer
Jornada de visita a escoles. Recepció i desplaçament.
Visita 1. Fundació Marta Mata. Saifores (Baix Penedès)
Visita 2. Escoles innovadores de Barcelona.
Divendres 8 de febrer. Sala Prat de la Riba
9.00- 9.15h
Recepció dels participants i lliurament dels documents
9.15-10.45h
Inauguració oficial a càrrec de  Josep Vallcorba, director general del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya; Xavier Riondet, president d’Héloïse, i Joandomènec Ros, president de l’Institut d’EStudis Catalans. Amb Mireia Montané, presidenta de la WFATE, i Philippe Meirieu, expresident de l’Associació Héloïse
Conferència 1: “Pedagogies de la democràcia i de la resistència a Europa al segle XX i avui dia”, a càrrec de Philippe Meirieu. Universitat Lumière Lyon 2. Moderadora: Mireia Montané.
11.15-13 h.
Conferència 2: “La història de l’educació a Catalunya: lluites, resistència i democràcia. Els cinc itineraris proposats a Catalunya”, a càrrec de Conrad Vilanou, Universitat de Barcelona; Joan Soler, Universitat de Vic, i Sylvain Wagnon, Universitat de Montpeller. Moderador: Jordi Garcia.
13-14.30 h
Comunicacions. Moderadors: Josep Gallifa i Francesc Martínez.
Aportacions sobre:
Pedagogies de la democràcia i de la resistència. Ser educador en una societat democràtica en crisi. Recerca d’identitat, cohesió social i llengües. Una educació democràtica: constribucions i respostes als nous reptes.
15.45-17.45 h
Taula rodona 1: “Ser docent en una societat democràtica en crisi”, amb la participació d’Ignasi Garcia Plata, Ferran Ruiz, Xavier Besalú, Anna Pagès, Begoña Román i Eloïsa Valero. Moderadora: Francina
Martí.
18-20h.
Assemblea de socis d’Hèloïse (Sala Puig i Cadafalch)
Dissabte 9 de febrer. Sales Pi i Sunyer i Pere i Joan Coromines
9.15-10.45 h
Taula rodona 2: “Cohesió social i llengües”, a càrrec d’Anna Cabré, Martí Teixidó, Neus Lorenzo, Daniel Cassany, Xavier Vila i Mariona Casas. Moderadora: Mercè Gisbert.
11.15-13 h
Experiències d’escoles i institucions educatives. Moderadora: Carme Amorós i Joan Rué.
13-14.30 h
Conferència 3: “L’escola de Ginebra: construccions internacionalistes polifòniques”, a càrrec de Rita Hofstetter i Frédéric Mole, Universitat de Ginebra.
Sessió de cloenda, a càrrec de Xavier Riondet, president d’Hèloïse, i Maria Coromines, presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC.

Presentació de comunicacions i experiències

Les comunicacions, presentades en català, castellà, francès o anglès, se centraran en:

 • Pedagogies de la democràcia i de la resistència: a) Igualtat i educació; b) La importància del gènere; c) El pensament crític en la formació dels estudiants.
 • Ser docent i pedagog en una societat democràtica en crisi.
 • Recerca d’identitat, cohesió social i llengües. Pluralisme i plurilingüisme en l’educació.
 • Una educació democràtica: contribucions i respostes als nous reptes.

Instruccions per presentar comunicacions i experiències

S’enviaran per correu electrònic (en format Word compatible per a les diverses versions o en pdf) a l’adreça electrònica següent: she@iec.cat

Caldrà fer-hi constar: títol, autor/s, institució de procedència, correu electrònic i un resum, amb una extensió mínima de 200 paraules i màxima de 400, en català, castellà, francès (Times New Roman de 10 punts, interlineat senzill).

Si finalment ha estat acceptada, l’autor/els autors es compromet/en a estar present/s en el lloc i l’hora establerts per a la seva presentació oral.

La persona que presenta la comunicació o l’experiència haurà d’estar inscrita en el Col·loqui i, en el cas que sigui un text signat per diferents persones, almenys una d’elles hi haurà d’estar inscrita.

Totes les notificacions es realitzaran per correu electrònic, per la qual cosa és requisit indispensable indicar l’adreça de correu electrònic en la qual es vol rebre la comunicació amb el Consell Científic.

L’acceptació o el rebuig de les comunicacions o les experiències es notificaran per correu electrònic a l’adreça indicada. Posteriorment s’informarà de l’espai i hora de l’exposició. Les normes de presentació i els detalls de planificació seran inclosos en aquest enviament i en enviaments següents.

L’enviament de la comunicació i l’experiència pressuposa l’acceptació íntegra d’aquests criteris. El resultat de l’avaluació de les comunicacions per part del Consell Científic serà inapel·lable. L’organització podrà rebutjar totes aquelles que no s’adaptin a les consideracions exposades.

RESUMS DE LES COMUNICACIONS I EXPERIÈNCIES / RÉSUMÉS DES COMUNICATIONS ET DES EXPÉRIENCES

 

Consell científic

 • Xavier Riondet, copresident. President de l’Association Héloïse
 • Josep Gonzalez-Agàpito, copresident. lnstitut d’Estudis Catalans. Universitat
  de Barcelona
 • Henri-Louis Go, responsable del Consell Cientffic. Association Héloïse
 • Francine Vaniscotte, fundadora de l’Association Héloïse
 • Carme Amorós, Col·legi de Doctors i Llicenciats. lnstitut d’Estudis Catalans
 • Josefina Cambra, degana del Col·legi de Doctors i Llicenciats
 • Josep Gallifa, Universitat Ramon Llull. Facultat d’Educació Blanquerna
 • Jordi Garcia, Universitat de Barcelona. Societat d’Histoòria de l’Educació. IEC
 • Mercè Gisbert, Universitat Rovira i Virgili. Facultat d’Educació
 • Lluís Marquès Molias, Universitat Rovira i Virgili. Facultat d’Educació
 • Francina Martí, presidenta de I’Associació de Mestres Rosa Sensat
 • Miquel Martínez, Universitat de Barcelona. Departament de Teoria i Història de l’Educació
 • Francesc Martínez, Universitat de Barcelona. Departament de Mètodes de Diagnòstic en Educació
 • Mireia Montané, Col·legi de Doctors i Llicenciats, presidenta de la World Federation of Associations for Teacher Education (WFATE)
 • Joan Rué, Universitat Autònoma de Barcelona. Director de la Revista Catalana de Pedagogia. lnstitut d’Estudis Catalans
 • Joan Soler, Universitat de Vic. President de la Societat d’Història de l’Educació. IEC
 • Conrad Vilanou. Universitat de Barcelona. Departament de Teoria i Història de l’Educació

Comitè organitzador

 • Mireia Montané: presidenta
 • Associació de Mestres Rosa Sensat: Francina Martí
 • Col·legi de Doctors i Llicenciats: Agnès Creus i Maria Llopis
 • Fundació Marta Mata: Irene Balaguer i Assumpta Baig
 • Fundació Ferrer i Guàrdia
 • Institut d’Estudis Catalans: Carme Amorós i Josep González-Agàpito
 • Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana: Jordi Garcia
 • Universitat Ramon Llull: Josep Gallifa

Altres activitats

A més de les sessions de presentació de les comunicacions, el col·loqui proposa aquestes activitats:
 • Visites a escoles o institucions educatives.
 • Tres Conferències públiques i dues Taules rodones amb traducció simultània.
 • Presentació dels itineraris de pedagogs catalans: Ferrer i Guàrdia, Rosa Sensat, Alexandre Galí, Marta Mata, Ramon Fuster, per part de Joan Soler, professor de la UdVic. Consulteu document adjunt / Voir document ci-joint
 • Presentació de l’itinerari dels pedagogs europeus candidats als itineraris culturals europeus, per part de Francine Vaniscotte, fundadora de l’Association Héloïse. Consulteu document adjunt / Voir document ci-joint.