Inscripcions

Preus inscripció General: 45 euros Estudiants. 20 euros. Per formalitzar la inscripció cal enviar un correu electrònic a matricula@cdl.cat, adjuntant justificant de pagament de la matrícula de la universitat on curseu el grau; places limitades per rigorós ordre...